Přeskočit na obsah

PROČ VERMI

Co je to VERMI Green?

VERMI Green – je organické hnojivo, které je vyráběno vermikompostováním. Je tvořen převáně žížalími exktrementy. Tyto exkrementy jsou ve tvaru válečků o délce cca 1 – 1,5 mm a průměru cca 0,5 mm. Vznikají v zažívacím ústrojí žížal za pomoci bakterií a enzymů z organického materiálu. Tyto organominerální komplexy mají schopnost přijímat velké mnoství vody a společně s živinami a minerály je postupně uvolňovat rostlinám. Má výhodnější minerální složení než jiná hnojiva a substráty. 

VERMI Green se svou jemně zrnitou strukturou je ideálním stimulátorem růstu. Dlouhodobými pokusy byly jednoznačně prokázány blahodárné účinky na rostliny, které jsou také viditelné pouhým okem. Vermikompostování je metoda aerobního procesu přeměny organických materiálů kompostu na humus vlivem mikrobiální aktivity bakterií a enzymů, které se nacházejí v zažívacím ústrojí žížal.

VERMI Green je ekologickou alternativou schopnou plně nahradit umělá hnojiva, při jejichž výrobě dochází k zatěžování životního prostředí emisemi. Umělá hnojiva navíc nedokážou dodat půdě tolik potřebnou organickou hmotu.

Kde je možné používat VERMI Green?

 • Na zahrádce k zelenině
 • Na balkónové květiny 
 • Na zarytí do záhonů 
 • Pro urychlení kompostování 
 • Do květináčů na domácí rostliny 
 • Pro profesionály ve velkokapacitním pěstování ovoce a zeleniny 
 • K hnojení ovocných a okrasných stromů a keřů
 • Pro obnovení mikrobiálního života v půdě po chemickém přehnojování

Proč používat VERMI Green?

 • Je vhodný i pro BIO-pěstitele, protože se jedná se o čistě přírodní produkt, kterým může plně nahradit umělá hnojiva. Je bez zápachu, proto je vhodný také pro domácí rostliny. Jelikož má vysokou absorbční schopnost a proto umožňuje rovnoměrně zásobovat rostlinu vodou a živinami.
 • Díky jemně hrudkovité konzistenci lze s VERMI Greenem snadno manipulovat. Smícháním s rašelinou nebo obyčejnou hlínou, získáte substrát, který je možné přidávat k rostlinám. Pokud chcete pouze přihnojovat, stačí přisypat VERMI Green k rostlině, mírně zapracovat s hlínou a zalít vodou.
 • Urychluje dobu dozrávání plodů tím, že obsahuje enzymy, které snižují energetickou bariéru a urychlují tak vstřebávání fytohormonů jako je auxin, který je přímo zodpovědný za růst rostliny. 
 • Zvyšuje celkové množství květů a prodlužuje dobu kvetení u balkónových květin. U ovocných stromů a keřů zvyšuje mnoství plodů. 
 • Zlepšuje vitalitu rostlin a jejich celkovou odolnost. Rostliny, kterým byl přidán VERMI Green vykazují známky celkové lepší fyzické kondice (vyšší pevnost listů, lepší zbarvení, odolnost proti chorobám). 
 • Obnovuje mikrobiální kulturu v půdě. 
 • Optimalizuje vodní a vzdušný režim v půdě. 
 • Nezatěžuje životní prostředí – vhodné pro použití na plochách s ochranným pásmem vodních zdrojů. 
 • Má jedinečnou skladbu: obsahuje huminové kyseliny, růstové hormony – auxin (pro odnožování), giberelin (pro nárůst hmoty), cytokinin (podporuje klíčení rostlin) a další jedinečné složky. 

Něco z rozboru organického hnojina

Huminové látky se využívají především pro celkovou výživu rostlin. Umožňují snazší příjem živin, stimulují tvorbu kořenového systému, díky kterému rostlina lépe absorbuje vodu a živiny, podporují fotosyntézu a zlepšují vlastnosti půdy. Stimulují růst rostlin.

Gybereliny stimuluje mitózu, růst internodií a listů. Ovlivňuje aktivitu amylázy v klíčících obilkách, čímž zprostředkovává indukci klíčení. Indukuje kvetení u dlouhodenních rostlin, omezuje tvorbu samčích květů.

Cytokininy jsou fytohormony stimulující dělení rostlinných buněk (cytokinezi), a tím podporují jejich aktivní růst a větvení. Účastní se klíčení semen, stimulují růst kořenů, řídí stárnutí listů a velikost semen a odpověď na stresy prostředí. Povzbuzují fotosyntézu. V kombinaci s průmyslově vyráběnými hnojivy snižuje dávkování chemických hnojiv o 40 – 50 %, tím nedochází ke kontaminaci spodních vod.